Roma Adventist


В нашия сайт може да намерите информация за проведените евангелизации в България от пастор Симеон Колев и неговия екип.

Приятни минути с нас!
Нашият екип:

От ляво надясно:

Симеон Колев

Йордан Ангелов

Искра Ангелова

Михаил Крумов

Карола Русинова

Румен Радев

Сашка КрумоваЗа периода от 2000 до 2006 г. евангелизационният екип на пастор Симеон Колев проведе 64 евангелизации сред роми, българи и турско говорящи. Образувани са 21 църкви и 11 групи.

Ето и местата, на които Господ беше с нас според обещанието Си:

1. Вълчедръм – два пъти

2. Д-р Йосифово

3. с. Камен

4. Дупница – тук вече има църква.

5. Кв.”Факултета”, гр.София – три пъти проведохме евангелизации, образувана е църква.

6. Ст.Загора – два пъти

7. Говедаре – два пъти, образувана е църква.

8. Стамболийски – ромите от кв.”Полатово” посещават местната църква в града. През седмицата функционира група в махалата.

9. Розино

10. Каспичан – два пъти, има вече група .

11. Енево

12. Кв.”Раковица”, гр.Берковица – два пъти

13. Майско – функционира група.

14. Бяла Слатина – два пъти

15. Коняво – функционира група обслужвана от ромската църква в гр.Кюстендил.

16. Търговище

17. Кв.”Филиповци”- гр.София

18. Червен бряг – в пети квартал функционира група.

19. Въглен – има образувана църква.

20. Благоевград – три пъти, функционира църква.

21. Бала баир

22. Ихтиман

23. Осетеново

24. Ракитово – два пъти, има църква.

25. Триводици – два пъти, организирана е църква.

26. Мало конаре – два пъти в двете махали.

27. Михайлово – образувана беше група.

28. Радомир - два пъти, членството на местната църква нарасна след евангелизациите.

29. Буковлак – два пъти, създадена е църква.

30. Долни цибър - два пъти, създадена е църква.

31. Огняново

32. Монтана – създадена е църква.

33. Септември

34. Цалапица – ромите добре се интегрираха в местната българска църква.

35. ХристоДаново – функционира група.

36. Владимирово – функционира група.

37. Хаджиево

38. Чирпан – образувана е църква

39. Сандански

40. Върбица – има група

41. С. Баница, Врачанско

42. Крушовица

43. Симеоновград – има група обслужвана от пастора на Хасково.

44. Свиленград

45. Твърдица

46. С.Николаево

47. Шумен

48. Красново


Евангелизациите могат да бъдат по-успешни, ако на следевангелизационната работа се погледне по-сериозно от ръководството на местната църква.


Няколко дни публично проповядване на евангелието е поставяне само на началото, апел към хората. Когато ние си отидем, отговорността за душите изцяло пада върху местната църква.


Всички ние ще отговаряме пред Бога за пропуснатите възможности! За това се молим както за себе си, така и за служителите от църквите по места, които ще поемат следевангелизационната работа!Техниката, с която разполагаме: Четири тонколони с вграден усилвател и пулт за управление...