Roma Adventist


В нашия сайт може да намерите информация за проведените евангелизации в България от пастор Симеон Колев и неговия екип.

Приятни минути с нас!

КЪДЕ Е БОГ - ГРИЖИ ЛИ СЕ ТОЙ ЗА НАС?

Пастор Симеон Колев


І. Къде е Бог? – Исая 66:1 – Бог изпълва цялата вселена.

Еремия 23:24 – Изпълва и небесата и земята...

  Пример: Двама приятели отишли в планината да карат ски.Единия от тях бил вярващ човек.Той запознал приятеля си с Божиите изискваня и го поканил да повярва в Бога.През цялото време,обаче другият отговарял:”Бошлав работа...”-Когато се спускали със ските,вярващият пада и се наранява лошо.За беля и времето започнало да се разваля.Неговият невярващ приятел едвам го домъква до една пещера,а след това му казва:”Чесно ли е това?Какво направи твоя Бог за теб?!Сега тук ще умрем от студ...” – „Бог допусна това за теб!”- бил категоричния отговор.Тогава вярващият се помолил:”Господи помогни на този човек да се убеди в Твоето съществуване и Твоята милост към хората...”

  Десет минути след това ,пред пещеарата спряли екип от спасители.Те оябяснили,че докато се спускали,и тримата чуват глас:”Завиите надясно!Завиите на дясно!Завиите на дясно!”- тримата чуват три пъти този настоятелен глас,отбиват се и стигат до пещерата...Така спасили двамата приятели.Скоро след тази случка,невярващия приятел се обърнал към Бога:”Господи прости ми,че толкова години бях отделен от Теб!”

Бог вижда всичко!Нищо не може да бъде скрито от Неговото око!

Псалом 139:7-12 – Където и да сме,каквото и да вършим – Богвинаги ни наблюдава.

   Пример: Изпечен крадец разговаря с мисионер.Мисионера го кани да повярва в Бога и да спре да се занимава с кражби.Той му казал,че Бог вижда всичко и един ден ще отговаряме за делата си.Крадеца се усмхвал,а след това заявл:”Скоро ще направя,най-голямия си удар и Бог дори няма да разбере затова!”

След солидна подготовка,крадеца прониква в дома на богат търговец предрешен като полицай и открадва картина на стойност 100 мил. долара.По-пътя се натъква на полицейски патрул.Без да го проверяват те го пускат,но на 10 м. Колата на крадеца изгасва.Идват полицаите за да му помогнат.Единият от тях видял стърчащ кабел от багажника и тъй като помислил,че може би това е причината,отворил багажника.Когато видял инструменти на алпинист и устройство за разкодиране на алармени системи,полицая се усъмнил...Така арестували крадеца,а по-късно открили и скъпата картина.Тогава крадеца признал:”Да сега знам,че Ти всичко виждаш!”

Крадеца пожелал среща с мисионера!След като се запознал с Бога,той повярвал и се предал в Неговите ръце-станал много добър християнин!

-          Амос 9:2,3 – Никое същество,от земен или извънземен произход,не може да се скрие от Бога!Той изпълва цялата вселена.Той е навсякъде!Пред Него всичко е явно като ден...

ІІ. Ако Бог вижда всичко,защо стой безучастен?!

Исая 30:18 – Бог чака,защото ни обича,защото ни жали!Грехът е мощен и бързо ни побеждава.

Римляни 2:5 – Той търпи за да ни доведе до покаяние!Сами да осъзнаем,че не сме прави и доброволно да спрем да вършим зло...

ІІІ. Грижи ли се Бог за нас?!

Еремия 44:4,5 – Той ни изпраща вестители за да не вършим зло...

Еремия 25:4  - Преди да дойде страданието Той ни предупреждава...

Пример:  Имам съседи с,които често разгварям и ги каня да повярват в Бога,но те винаги ми отговарят:”Пасторе,ние сме съвременно семейство и не се занимаваме с празни неща...”- Спрях да им говоря!След около две години,нещо ме караше да отида при тях и аз отидох.Казах им причната поради,която съм тук и отново ги поканих да повярват в Бога.

  Тогава мъжът,грубо ми отговори:”Пасторе,ти явно си ни набелязал като жертви и искаш да ни вербуваш за твоята кауза,но си сбъркал адреса,търси си други жертви...”- Не ми оставаше нищо друго освен да излезна от дома им.Месец след тази случка,кола блъсна 13-т годишната им дъщеря и я уби намясто.

Случайно ме среща бащата и ми казва:”Пасторе,много е жесток твоя Бог!Не стане ли по-Неговата воля,коли и беси!”

Отговорих му:”Бог е виждал злото!Помоли те да Го приемеш,но ти Го отхвърли!Той не е виновен!”- Въпреки случилото се,съседа неприе Бога!

Езекил 33:11 – Не желая страданието ви!Искам да ви помогна!Върнете се при Мене...

Еремия 32:41 – С радост ще ви струвам добро!От сърце и душа съм готов да ви правя добро!

ІV.Какво изисква Бог от нас?!

Исая 55:7 – „Да остави нечестивия пътя си”

-          „Неправедния помислите си”

-          Обърнете се към Госопода,запознаите се с Него,разберете какво изисква Той от вас!

Еклесияст 6:7 – Мислим повече за ядене,пиене и обличане!А защо не мислим за душата си?!

Пример: Посещаваме със съпругата ми приятелско семейство.Когато обаче започнем да говорим за Бога,мъжът казва:”Моля ви недеите ни бърка в семейството и така сме си щастливи без Бог.Дори сме си по-добре и от вас.”- Попитах ги:”А какво ще кажете за душата?Не е ли бедна душата?”- Получих отговор от жената,която каза:”Та мъжът ми е най – богатия душевно човек.Къщата ни е пълна с песни,музика и танци.Богата душа е той.”- Разбрах,че разговора е излишен и си тръгнахме.На вратата,жената ни каза:”не се сърдете,но ние не можем да живеем без кражба,лъжа и измама...”

Приятели,чуите нещо много важно!Не може да се върви срещу жиовота!

Заради тази кражба и лъжа,пребиха сина и- жив е но е инвалид!А мъжът влезе в лудницата.Жената и снахата,останали сами-ходят с наведени глави.

Чоевече,не мисли само за ядене и пиене,но помисли и за душата си!!!

Йов 1:21 – Гол съм дошъл,така си и отивам!Защо се опитваме да трупаме толкова придобивки,като нищо не ще отнесем със себе си?!

  Бог ни мисли доброто!Желае ни доброто!Но ние нито виждаме това,нито го разбираме!

ІІ Царе 14:14 – Бог не ни отнема живота! Той търси начини и средства,как да ни помогне да разберем,че работим против себе си,за собственото си унищожение.

Еезекил 18:31 – Не се наслаждава,когато умираме,а скърби и то много!

Захария 1:3,4 – Върнете се при Мне!Не бягаите от Мене!

Бог не може да дойде при нас след като не Го искаме!

  Пример:  Посещавах богато младо семейство.Когато запитах за родителите им,мъжът се наскърби и каза:”Пасторе в тази къща не само,че няма място за майка ми,но и не искам да се говори за нея...”

По- късно синът разбира истината,около поведението на майка си,разплака се и покани майка си в своя дом.Сега живеят щастливо!

 Бог не може да дойде при нас след като не Го искаме!Но поканим ли Го ще живеем щастливо!

V. Наказва ли ни Бог?

ІІ Петрово 3:9 – Бог търпи!Той ни чака!

Йоан 3:16 – Бог пожертва единствения си Син!Жертва за нас!

Исая 53:5,6 – Божият Син понесе,моето наказание,защото бе праведен!

І Петрово 3:8 – Той е Праведният!

Исая 49:15,16 – Нищо не е в състояние да накара Бог да ни забрави!

Пример:  В едно семейство,след 4-ри момичета,се ражда момче.Радоста на майката и бащата била голяма.Синът бил обграден с моного внимание и грижи,но окогато порастнал,станал крадец.Веднъж той извършил кражба в дома на най-голямия шеф на банда.Бързо разбрали,кой е крадеца.Когато дошли да го търсят у дома му,отворил бащата.Когато разбрал,какво е направил синът му и защо го търсят тези опасни хора,бащата поел вината върху себе си,като казал,че той накарал сина си да го направи,а после го изпратил далеч в чужбина...Пребили бащата от бой!Постъпил в болница с кръвоизлив в стомаха,скъсан далак,счупени ребра и разкъсан черен дроб.Когато сина посетил баща си в болницата

попитал:”Тате,защо,защо стори това?”- отговорът бил-„Когато станеш баща ще разбереш!”

  1.Кой ни мрази и ни причинява злини? – Откровение 12:9 – Мрази ни и ни клевети пред Бога без основание – Йов 1:6-12

Йов 1:13-19 – Всичките ни страдания са дело на сатана!

Бог се грижи за нас!Ние сме ценни за Него!Но вината е наша,когато не винаги Го слушаме.

Езекил 18:25-28 – Не Ме обвиняваите,но Ме слушаите и ще бъдете добре!

Бог мисли за човека и го обича,но човека не мисли  за себе си,а обвинява Бога...

 

                                   “ АКО ИМА БОГ...”

І.Защо страдаме?    ІІ.Защо умират малките невинни деца?      

ІІІ.Защо Бог не унищожи дявола,а му позволява да върши всичко това?

І.ЗАЩО СТРАДАМЕ?    -    Исая 1:16

Когато преди годин бях изпратен като служител в гр.Кюстендил,разговаряхс мой съсед- още в първите дни след настаняването ми . След като разбра  кой съм и какава е службата ми,той ми каза:”Аз мисля,че вие напразно си губите времето тук!В нашия град,ние сме трудолюбиви хора и трудно понасяме лентяите,а още повече,тзи,които ни заблуждават и мамят...”- след тези думи той веднага си тръгна..Три години се разминаваме във входа на блока,с наведени глави.Един ден съседа отново ме спира и пита:”Вярно ли е,че се занимаваш с природна медицина и билко лечение?Аз признавам само традиционната мидицина.” – и си отмина.

Година по-късно ме среща съпругата му:”Пасторе неможем ли да направим нещо за моя съпруг?Има метестази на белите дробове.Моля,елате да се помолим за него!”- Когато отидох в дома му той ме посрещна насълзен:”Пасторе,ще ми помогне ли Бог?...”-Отговорихму,че ние сме дължни да пойскаме,но не знаем как ще постъпи Бог.

След един месец той почина!Отново ме среща неговата съпруга с думите:”Не Пасторе,няма Бог,няма дявол!Всичко е заблуда!”...

 Исая 1:18  - Бог ни кани на задълбочен разговор:”Елате да разискваме...”

Йоан 3:16  - Можеш да повярваш на това,може и да не повярваш!Бог е създал човека със свободна воля! Да повярваш в Бога е доброволен акт,а не принуда!

  Бог не ни налага спасението!Ние или го приемаме доброволно или го отхвърляме!

Битие 2:16,17 – Ако си послушен,добре!Ако си непослушен ще страдаш!

Битие 3:4-6  - Ева не послуша Бога,но дявола...

Стих 10 – След непослушанието идва страх,притиснение,болка,скръб!

И СЕГА СЛЕДВА ВЪПРОСА – КОЙ Е ВИНОВЕН?!

  Младо момиче не послушала съветите на своите родители и се омжила за момче,което те не желаели.Месец след това започнали проблемите- бой,тормоз всеки ден.Родителите страдали.Искали да помогнат,но...След четири години я изоставил с две деца и тя отишла при родителите си...

„Къде си Господи?!...”- ридаела майката....

-          Кажете ми,Бог ли има вина в случая?! – Езекил 33:11 – Бог нежелае да страдаме!”Върнете се!Върнете се при Мене!”...

Бог не е виновен за нашето страдание!Ние си го причиняваме с непослушание!  

  ІІ.Защо умират малките невинни деца?    -  Исая 65:6,7

Поради греховете на родителите си!

  „Млад мъж заболява от сифилис,поради аморален живот.Излекувал се,но когато по-късно се оженил и му се родило дете,то било сляпо! – КОЙ Е ВИНОВЕН затова?Бог ли е виновен?!

Изход 20:5,6 – Заради греховете на родителите страдат децата,а чрез добрият им живот просперират.

Второзаконие 7:9,10 – Господ твоя Бог е верен!

Еремия 29:11 – Мисля ви само доброто!Мисля за вашия мир и просперитет!

Стих 13 – Ще имате радост,мир и щастие,ако Ме потърсите с цялто си сърце!

Еремия 32:38-40 – Само Бог може да ни дари радост и семейно щастие!  

                                  Ако се обърнем към Него.

   Мъж алкохлик имал 4-ри деца и въпреки това изпивал всичките си пари.Взимал и парите на жена си...Много често децата оставали гладни.

Когато жената повярвала в Бога и започнала да посещава църквата,мъжът превърнал живота й в ад.Биел я винаги след като се прибирала от църква.Този кошмар продължил 10години.Десет години църквата се моли за нея.

Един ден,както винаги,след жестокия побой,мъжът-алкохолик хвърлил в горящата печка единствената рокля на жена си.Пищейки женат се спуснала към печката,отворила я и когто извадила роклята,за нейно най-голямо учудване роклята не била повредена от  пламъците.Това особено впечатлило мъжът....Днес и той е член на църквата!

  ІІІ.Защо не унищожи Бог дявола,а му позволява да върши зло?

Матей 7:22,23                   Исая 55:6,7 – Ако човека не търси дявола и не върши делат му,Бог би го премахнал!Но човека желае да живее и с дявола и с Бога!

  Един човек бил мног болен.Лекарите не му давали никакви надежди..Неговата съпруга и синът му били вярващи хора и се молели на Бога за помощБог чул молитвите и излекувал болнияПри посещението си,Пастора посъветвал туко що излекувалия се,да не вкусва дори и грам алкохол и да не яде свинско месо.Но след две години в компания приятелите му толко настоявали да пие с тях,че той не устоял и изпил само 100 гр.коняк. и изял една свинска пържола. Вдигнал  обаче кръвното,почувствал се много зле.Когато дошъл отново Пастора и го попитал,защо е нарушил обещанието си,той отговорил:”Е голяма работа 100гр.коняк и една пържола!...”- но през нощта умрял!

Матей 6:24 – Човекът е много сложен!Не иска да изостави дявола,не иска да изостави и Бога!

Матей7:13,14 – Трябва да изберете- ИЛИ БОГА!ИЛИ ДЯВОЛА!

Езекил 18:31,32 – Отхвърлете престъпленията!Решете твърдо чии ще бъдете!

„АЗ НЕ ЖЕЛАЯ ВАШАТА СМЪРТ!!!” - казва Господ!

                                                                                         АМИН!!!